Ιπτάμενα Άστρα 2019

Έτος του Γιν Γήινου Γουρουνιού
(Ji Hai)

 

ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΑΣΤΡΑ 2019

Δεδομένου ότι έχουμε ένα Γιν Γήινο χρόνο μπροστά μας, το 2019 περιμένουμε μικτές ενέργειες με κύριο όμως στοιχείο την καλυτέρευση στο Μεσανατολικό, πιο ευοίωνα παγκόσμια γεγονότα. Επειδή η ενέργεια της γης κυριαρχεί με γιν πολικότητα, είναι δυνατόν να έχουμε θέματα οικονομικής φύσεως παγκοσμίως και κρίση στις παγκόσμιες αγορές, γι’ αυτό και πρέπει να προσέξουμε και να λάβουμε όλες τις προφυλάξεις και αντίμετρα για το έτος.
Είναι πολύ πιθανόν να έχουμε φυσικές καταστροφές παγκοσμίως, όπως καταβύθιση εδαφών, καταστροφή μεγάλων γεφυρών και περιοχών καθώς και μεγάλες αλλαγές στο κλίμα. Πολλά θα είναι έξω από κάθε έλεγχο, όμως στο στενό περιβάλλοντα χώρο μας, στο σπίτι ή στο γραφείο, μπορούμε να προφυλαχτούμε με ισχυρά αντίμετρα.
Προσοχή ιδιαίτερα στα άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του φιδιού, το οποίο είναι το αντιμαχόμενο ζώο του Χοίρου. Αυτοί που έχουν γεννηθεί σε έτος φι-διού θα έχουν δυσκολίες όλο το έτος, θα πρέπει να προσέξουν με τα αντίμε-τρα και κυρίως να μην πάρουν ρίσκα, καθώς και άτομα γεννημένα το 1951 (μέταλλο κουνέλι), 1963 (νερό κουνέλι), 1919, 197 (ξύλο κουνέλι), 1927, 1987 (πύρινο κουνέλι), 1939, 1999 (γήινο κουνέλι).
Αυτή η χρονιά είναι καλή και αντιφατική, γιατί ενώ μπορεί να φέρει απώλεια σε φίλους, επαγγελματικές σχέσεις και άλλες επαφές, αυτό μπορεί μακρο-πρόθεσμα να φέρει μεγάλη ευτυχία και καλοτυχία.
Αυτοί που ανήκουν στο ζώδιο του Φιδιού ή της Μαϊμούς, πλήττονται πολύ και πρέπει να φορούν και πάνω τους αντίμετρα και στο χώρο τους, ενώ αυτοί που ανήκουν στην Τίγρη, Βόδι και Κουνέλι, αρκεί μόνο να δυναμοποιήσουν το χώρο τους.

Συνοπτικά για κάθε ζώδιο
Ποντικός: ευοίωνο έτος, γεμάτο ευτυχία και νέες ευκαιρίες γι’ αυτούς που γεννήθηκαν το 1960
Βόδι: τέλειο έτος για νέες προοπτικές για πλούτο και αλλαγή καριέρας
Τίγρη: μικτό έτος, ευνοϊκό αλλά σας ζητά να προσαρμόζεστε και να σκέπτεστε αλλιώς
Κουνέλι: καλό και συναρπαστικό έτος
Δράκος: μικτό έτος που θα αποβεί καλό αν βάλετε τα αντίμετρα
Φίδι: να κρατάτε την εξυπνάδα σας για σας και προσοχή στα αντίμετρα
Άλογο: πολύ καλύτερο από το 2018
Κατσίκα: μικτό έτος αλλά όχι αληθινά προβλήματα
Μαϊμού: μια χρονιά εγρήγορσης και προσοχής
Πετεινός: προσοχή αυτό το χρόνο
Σκύλος: χρειάζεται κάποια προσπάθεια αλλά με αντίμετρα
Χοίρος: με λίγη βοήθεια θα έχετε μια σπουδαία χρονιά

 

ΕΥΟΙΩΝΑ ΑΣΤΡΑ
Το αστέρι 1: (Tong Lang) λευκό, στοιχείο νερού. Το αστέρι της νίκης. Επηρεά-ζει την ακαδημαϊκή καριέρα, την καριέρα και φέρνει καλή φήμη, νίκες, καλή τύχη, αυξάνει την επιρροή μας πάνω σε ισχυρούς ανθρώπους. Μπορεί να ε-πηρεάσει τα νεφρά, το συκώτι, τα έντερα ή την ουροδόχο κύστη.
Το αστέρι 4: (Wen Qu) πράσινο, στοιχείο ξύλου. Το αστέρι του ρομαντισμού και της εκπαίδευσης. Σχετίζεται και προάγει την ακαδημαϊκή επιτυχία και την πρόοδο στις σπουδές, την έρευνα, την γνώση, τη σοφία και την αυτοανάπτυξη.
Το αστέρι 6: (Wu Qu) λευκό, στοιχείο μετάλλου. Το αστέρι της ουράνιας τύ-χης. Αυτό το θεϊκό αστέρι φέρνει ευλογίες, πλούτο. Εφελκύει βοήθεια ώστε να ολοκληρωθεί οτιδήποτε κάνουμε σε οποιοδήποτε τομέα.
Το αστέρι 8: (Zion Fu) λευκό, στοιχείο γης. Φέρνει πλούτο, προάγει τη δου-λειά, φέρνει προαγωγές, αύξηση μισθού, καλή υγεία και επιτυχία στην καριέρα.
Το αστέρι 9: (You Bi) μωβ, στοιχείο φωτιάς. Το αστέρι της μελλοντικής ευημε-ρίας. Αντιπροσωπεύει τον μελλοντικό πλούτο. Φέρνει ευημερία, καλή τύχη, φήμη και δυνατότητα αναγνώρισης. Με τη διέλευσή του θα έχουμε χαρούμε-νες εκδηλώσεις στο σπίτι όπως γάμους, προαγωγές, επιτυχίες, κα. Ο πλούτος που φέρνει δεν είναι μόνο υλικός αλλά και στις σχέσεις, στις σπουδές και ανταμείβει τους κόπους μας. 


ΔΥΣΟΙΩΝΑ ΑΣΤΡΑ
Το αστέρι 2: (Ju Men) μαύρο, στοιχείο γης. Το αστέρι των ασθενειών. Είναι ένα δυσοίωνο πάντα αστέρι που φέρνει ασθένειες, ατυχήματα, φτωχή υγεία και κακή τύχη. Φέρνει ασθένειες που σχετίζονται κυρίως με το στομάχι και το πεπτικό σύστημα. Μπορεί να οδηγήσει μια έγκυο σε αποβολή. Επειδή σχετί-ζεται με τη γη μπορεί να φέρει σεισμούς.
Το αστέρι 3: (San Sha) πράσινο, στοιχείο ξύλου. Το αστέρι των 3 σκοτωμών. Η επίδρασή του οδηγεί σε απώλεια ενέργειας, καβγάδες, φιλονικίες, νομικές έριδες, τσακωμούς και πολέμους, δικαστήρια και κλοπές. Φέρνει προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το συκώτι και τα άκρα.
Το αστέρι 5: (Lian Zhen) κίτρινο, στοιχείο γης. Το αστέρι της κακοτυχίας και της καταστροφής. Ίσως να είναι και το πιο καταστροφικό άστρο μια και φέρνει κακοτυχία κάθε είδους και σε όλους τους τομείς. Αυτό προξενεί μεγάλες οικονομικές καταστροφές, ατυχήματα, ασθένειες ακόμα και θάνατο. Πρέπει να αποφεύγεται και να θεραπεύεται οπωσδήποτε με τους τρόπους που υποδεικνύονται.
Το αστέρι 7: (Tui Pojun) κόκκινο, στοιχείο μετάλλου. Το αστέρι της βίας. Οδη-γεί σε κλοπές, κίνδυνο φωτιάς, νομικά ζητήματα, οικονομική αποτυχία, απώ-λειες στο σπίτι και στη δουλειά. Σχετίζεται με ασθένειες στόματος, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και οδηγεί σε ασθένειες που απαιτούν χειρουργείο.
Ας δούμε όμως για το 2018 ιδιαίτερα ποιους τομείς θα επισκεφθούν στο σπίτι και στην εργασία μας αυτά τα αστέρια, τι επιπτώσεις θα έχουν και πως θα τις αντιμετωπίσουμε:
Σύμφωνα με το ινδικό Βάστου αυτοί οι 9 αριθμοί αναλογούν στους 9 πλανή-τες οι οποίοι αντιστοιχούν στους 8 προσανατολισμούς, συν το κέντρο του χώ-ρου μας. 
Αυτοί οι πλανήτες είναι σταθεροί και αντιπροσωπεύονται από ειδικές μάνταλες-γιάντρας, με γεωμετρικά σχήματα, γιάντρας με αριθμούς, γιάντρας με θεότητες για τον κάθε πλανήτη και μάντραμς (ιερούς ήχους πλανητών και θεοτήτων).
Ιπτάμενα άστρα είναι σύμφωνα με το Βάστου ενέργειες που εκπορεύονται όταν οι σταθεροί πλανήτες μετακινούνται από την έδρα τους και τον προσα-νατολισμό τους σε άλλες έδρες και τομείς. Τα ευοίωνα άστρα είναι το 1, 4, 6, 8 και 9 και σε όποιο τομέα εγκαθίστανται τον ενισχύουν ενώ το 2,3, 5 και 7 είναι τα δυσοίωνα που οι ενέργειές τους δημιουργούν δυσαρμονία έως και σοβαρά προβλήματα στον τομέα που πλήττουν. Για φέτος (2018) έχουμε τις ‘επισκέψεις’-προσωρινές μετακινήσεις των σταθερών πλανητών σε άλλους οίκους όπως φαίνονται στον πίνακα.
Η αντιστοιχία προσανατολισμών-πλανητών και των ιδιοτήτων που εκφράζει ο καθένας έχει ως εξής:

 

Ανατολή → Ήλιος → Υγεία, ευοίωνα ξεκινήματα, δύναμη
Δύση → Δύση → Κρόνος → Εκπαίδευση, γαλήνη
Βορράς → Ερμής → Πλούτος, δύναμη, πειθαρχία
Νότος → Άρης → Ευοίωνη γέννηση, ευημερία
Βορειοδυτικά → Σελήνη → Σχέσεις, αποφασιστική κίνηση
Νοτιοδυτικά → Ράχου (Βόρειος Δεσμός Σελήνης) → Επιρροή, επέκταση, βάρος
Βορειοανατολικά → Δίας και Κέτου (Νότιος Δεσμός Σελήνης) → Πνευματικό-τητα, γνώση, νόηση
Νοτιοανατολικά → Αφροδίτη → Υψηλά επίπεδα ενέργειας, σεξουαλικότητα
ΚΑΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2019
ΝΔ και Ανατολή
ΤΥΧΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Κίτρινο, καφέ, χρυσαφί και γκρι
Τοποθετήστε απέναντι από είσοδο ή στο κέντρο του σπιτιού το ευοίωνο γου-ρουνάκι με το καράβι ή με τα νομίσματα και τα δοχεία πλούτου.
 
ΔΥΣΟΙΩΝΑ ΑΣΤΡΑ για το 2019
 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Άστρο 2 ασθενειών (μαύρο)
Εγκαθίσταται στον Δυτικό τομέα και μπορεί, αν δεν προσεχθεί, να φέρει α-σθένειες και αναπάντεχους κινδύνους. Πλήττει επίσης όσους ασθενούν ήδη και καλό θα ήταν να αποφεύγουν τον τομέα οι έγκυοι. Δυτικά καθιστικά ή υπνοδωμάτια είναι επικίνδυνα. Ο συνήθης τρόπος αντιμετώπισης είναι:
1. Μελωδός με 6 ράβδους
2. Αλατόνερο
3. 6άδα κινέζικα νομίσματα
4. Κρεμαστό με Κουάν Γιν
5. Κρεμαστή νεροκολοκύθα
6. Όχι φωτιά στον τομέα, όχι κόκκινο, όχι κεριά
7. Τυχερός Βούδας μα νεροκολοκύθα και σακούλι με λεφτά για υγεία, χαρά
8. Άτομα με γκούα 7 και ζώδια πετεινού, ποντικού, κουνελιού και άλογα επηρεάζονται πολύ (να φορούν φυλαχτά υγείας)
9. Μάνταλα Ήλιου – Σίβα ή Δία για το ΒΑ
10. Θεός Σιάο
11. Άγαλμα θεραπευτικού Βούδα, Κουάν Γιν
12. Πετρώματα κιτρίνη
13. Μέρου Τσάκρα με μάνταλες προστατευτικές
14. Μεταλλικό singing bowl ή δοχείο πλούτου
 
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ: Άστρο 5 δυστυχίας (κίτρινο)
Ασταθές και απρόοπτο αστέρι. Εξουδετερώνεται με μέταλλο. Αν διαταραχθεί ο τομέας μπορεί να φέρει τραγωδίες, νομικά ζητήματα, ασθένειες ή απώλεια πλούτου. Όχι σκαψίματα, κατασκευές, ισχυροί θόρυβοι, μουσική στον τομέα αυτό. Θεραπείες που προτείνονται για φέτος:
1. Τρεις θεοί Φου, Λου, Σιάο
2. Παγόδα οργονίτη 5 στοιχείων για ν’ αλλάξει όλη την ενέργεια του τομέα
3. Χρυσός τυχερός Βούδας
4. Φου Ντογκ να κοιτούν τομέα ή πόρτα αν υπάρχει στον τομέα
5. Θεραπεία με αλατόνερο
6. Εξάδα νομίσματα
7. Μελωδός με 6 ράβδους
8. Μάνταλα Ράχου
9. 5 πετρώματα ισσωνίτη
10. Μέρου τσάκρα με μάνταλα Ράχου
11. Ισχυρό ειδικό κιτ προστασίας για ΝΔ πλευρά (μόνιμη προστασία από Ράχου)
Επηρεάζονται ιδιαίτερα τα άτομα στο ζώδιο μαϊμούς και κατσίκας και με γκούα 2
 
ΝΟΤΟΣ: Άστρο 3 τσακωμών (πράσινο)
Όλη η περιοχή του Νότου (και το ΝΔ και ΝΑ) φέτος πλήττονται, οπότε θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Το αστέρι 3 ιδιαίτερα επιφέρει καυγάδες, τσακωμούς, έως και βία, αν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Βασικά καταπολεμάται με στοιχεία Φωτιάς. Ο,τιδήποτε έχει πύρινο στοιχείο εξαντλεί και παύει την επίδρασή του. Άπλετο φως και κόκκινο χρώμα. Θεραπείες:
1. Πανώ με κόκκινο αετό
2. Κρυσταλλικά κόκκινα κρεμαστά ρόδια, μήλα, γούρια
3. Άλογο χρυσό
4. Πυραμίδα νερού με μάνταλα Άρη
5. 3 κοράλλια
6. Να μην κάθονται στο Νότο άτομα που έχουν θέμα με συκώτι, γκούα 8 ή ανήκουν στην τίγρη ή στο βόδι
7. Χρυσή στούπα
8. Όχι νερό σε αυτόν τον τομέα
Επηρεάζονται τα άτομα στο ζώδιο αλόγου και αυτά με γκούα 9 ιδιαίτερα
 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Άστρο 7 κλοπών – βίας (κόκκινο) Sui Po 142,5 – 157,5
Επηρεάζονται ιδιαίτερα τα άτομα με γκούα 3 και αυτά που ανήκουν στο ζώδιο του κουνελιού. Αντίμετρα ισχυρά αν είναι ΝΑ είσοδος ή μπαλκονόπορτες:
1. Ισχυρό σύστημα συναγερμού
2. Μπλε ελέφαντας κρεμαστός ή απέναντι από είσοδο ελεφαντάκι μπλε
3. Άγαλμα Χάνουμαν ή μάνταλα Χάνουμαν ή κρεμαστό
4. Δράκος μεταλλικός
5. Γαλάζια δρακοχελώνα
6. Φύλακας Θεός σε τίγρη απέναντι από είσοδο
7. Γούρια στην πόρτα με μπλε ελέφαντα ή Χάνουμαν
8. Νερού πυραμίδα με μάνταλα Αφροδίτης
9. 7 ζιργκόν
Επειδή διέρχεται ο Sui Po από τον ΝΑ τομέα, τοποθετείται απέναντι από την ΝΑ πλευρά σπιτιού ή γραφείου το ισχυρό Πι-Γιάο να κοιτά ΝΑ.
 
ΔΥΣΗ: Άστρο 1 της νίκης (λευκό) 232,5 – 307,5 three killing stars
Φέρνει νίκη ενάντια στους ανταγωνιστές, επιτυχία και ολοκλήρωση στην ερ-γασία. Όχι φωτιά, κεριά, χρώματα μπλε, γκρι, μαύρα. Ευνοούνται όσοι είναι γεννημένοι στο ζώδιο του σκύλου ή του χοίρου ή έχουν γκούα 6.
Συνιστάται να έχετε στον δυτικό τομέα:
1. Καβαλλάρης με σπαθί, για νίκη
2. Δρακοχελώνα μπρούτζινη για ολοκλήρωση επιθυμιών
3. Παγόδα από νεφρίτη ή κρυστάλλινη
4. Μέρου πυραμίδα με μάνταλα Κρόνου
5. 1 ζαφείρι
6. Γούρι με στεφάνι νίκης για 2019
7. Μεταλλική καμπανούλα με δράκους
8. Στρογγυλά έπιπλα, όχι γωνιώδη
9. Μέταλλο
Επειδή διέρχεται η επίδραση των 3 killing stars – των τριών σκοτωμών, προ-σέξτε: κρεμάστε μελωδό με 6 ράβδους, κάντε τη θεραπεία με αλατόνερο και 6 νομίσματα και αν είναι η είσοδός σας Δυτικά, αποφύγετε να τη χτυπάτε. κρεμάτε στην πόρτα φυλακτά με μάνταλα Κρόνου. Μπωλ με οψιδιανό, ζαφείρι, ζεύγος Φου Ντογκ να κοιτούν τον Δυτικό τομέα.
 
 
ΕΥΟΙΩΝΑ ΑΣΤΡΑ για 2019
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ: Άστρο 9 του μελλοντικού πλούτου (μωβ) Tai Sui – Μεγάλος Δούκας 322,5 – 337,5
Πάλι φέτος, όπως και πέρυσι, ο Μεγάλος Δούκας βρίσκεται ΒΔ. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε το προσκέφαλό μας ΒΔ, ούτε να καθόμαστε. Αν είναι η είσοδός μας, δεν πρέπει να χτυπά η πόρτα.
Παρόλο που βρίσκεται στον ΒΔ τομέα, το τυχερό αστέρι 9 του πλούτου, επει-δή περνά ο Μ. Δούκας, ο τομέας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τοποθετείτε απέναντι από τον ΒΔ τομέα το ισχυρό Πι-Γιάο να τον κοιτά και αποφύγετε εργασίες και θόρυβο σ’ αυτόν τον τομέα.
Το αστέρι 9 πολλαπλασιάζει τα καλά όλων των αστεριών και φέρνει μελλοντικά πλούτη. Ενισχύστε το:
1. Παγόδα 5 στοιχείων
2. Δέντρο πλούτου
3. Τυχεροί Βούδες – σύμβολα πλούτου
4. Nan Durga 9 Θεότητες, άγαλμα ashtadatu από 8 μέταλλα
5. Mάλα με 108 χάντρες
6. Ρουντράκσα 9άρι
7. Ισχυρό Βάστου Πουρούσα Κιτ
8. Μάνταλα 9 πλανητών
Μωβ χρώμα, Θεότητες πλούτου, Λάξμι – Kούμπερ ή κόκκινο για να απορρο-φούνται οι αρνητικές ενέργειες.
 
ΒΟΡΡΑΣ: Αστέρι 4 ρομαντισμού – εκπαίδευσης (πράσινο)
Ευνοούνται τα άτομα με γκούα 9 και αυτά με ζώδιο άλογο. Ενεργοποιείστε τη σχέση, το γάμο, με τα σύμβολα:
1. Ζευγάρι πάπιες ή κύκνοι
2. Σύμβολο διπλής ευτυχίας
3. Δύο καρδιές ροζ χαλαζία
4. Άγαλμα Κρίσνα - Ράντα
5. Δρακοφοίνικα ή Δρακοχελώνα
6. Μέρου με μάνταλες Βορρά
7. 2 δρακόψαρα με γέφυρα δράκου για ενίσχυση καριέρας 
Για την εκπαίδευση ενεργοποιήστε με:
8. Άγαλμα Σαράσβατι ή εικόνα της
9. Άγαλμα Ερμή
10. Μάνταλα Ερμή – πυραμίδα μερου
11. 4 σμαράγδια
12. Γούρι με ρόδι για απογόνους.
Μπλε, γαλάζιο, γκρι χρώμα. Όχι μεταλλικά πολλά αντικείμενα. Οικογενειακές φωτογραφίες.
 
ΚΕΝΤΡΟ: Άστρο 8 του πλούτου (λευκό)
Ευοίωνος φέτος τομέας. Στη δουλειά σας βάλτε το meeting room ή το ενυ-δρείο, ή μουσική στο κέντρο του σπιτιού. Κίνηση, μουσική. Τηλεόραση στο κέντρο. Ευνοούνται ο δράκος, το φίδι και αυτοί με γκούα 4. Τοποθετήστε στο κέντρο του σπιτιού σας:
1. Το ευοίωνο γουρουνάκι με το καράβι ή με τα χρώματα
2. Τυχερούς Βούδες
3. Δέντρα με ημιπολύτιμους λίθους
4. Το Βάστου Πουρούσα κιτ
5. Το σύμβολο του Βάστου ή του Kuber από 8 μέταλλα
6. Αρουάνα με νόμισμα
7. Άγαλμα Λάξμι ή Θεάς Τύχης
8. Μάνταλες πλούτου από 8 μέταλλα. Φορέστε τη μάνταλα της Λάξμι.
9. 8 πετρώματα
10. Τοποθετείστε τον βάτραχο με το νόμισμα εκτός από την είσοδο και στο κέντρο για να ελκύσετε και να διατηρήσετε τον πλούτο σας.
11. Γούρι με καράβι για να έρθουν τα καλά στο σπίτι σας, δουλειές, το γραφείο
 
ΑΝΑΤΟΛΗ: Άστρο 6 Ουράνιας τύχης (λευκό)
Φέρνει εξαιρετική τύχη, δύναμη ηγεσίας, βοηθούς, υγεία, αναπάντεχη καλο-τυχία. Αυτοί που είναι κατσίκα ή μαϊμού θα ενισχυθεί η καριέρα τους (να φο-ρούν 6άκτινο αστέρι ή μάνταλα Γκουέλ). Βάλτε:
1. 6 νομίσματα
2. Μελωδός με 6 ράβδους ή 8 για ειρήνη
3. Πράσινη Τάρα
4. 6 ρουμπίνια για ευημερία
5. Μάνταλα Ήλιου
6. Λευκός ελέφαντας για δύναμη , γονιμότητα
7. Μεταλλικός δράκος για προστασία
8. Θεός Σιάο
9. Θεραπευτικός Βούδας – Κουάν Γιν για υγεία
10. Κρεμάστε νεροκολοκύθες φυσικές υγείας
11. Γούρι με πέταλο για τύχη
 
Νερό εξωτερικά του σπιτιού – σιντριβάνι για 2019: ΝΔ ή Ανατολή. Τομείς πλούτου για τα επόμενα 5 χρόνια.
ΟΧΙ στο κέντρο.
Νερό εσωτερικά του σπιτιού – σιντριβάνι – ενυδρεία: στο κέντρο ή στη Δύση για μελλοντικό πλούτο.
 
Μέθοδος καθαρισμού των παλαιών θεραπειών
Μια νύχτα με πανσέληνο ή σε άφθονο, άμεσο ηλιακό φως τα εκθέτουμε για 4 ώρες το ελάχιστο. Στη συνέχεια τα ραντίζουμε με αλάτι Ιμαλαΐων. Το πρωί ή μετά τα ξεπλένουμε με ενεργειακό νερό και τα σκουπίζουμε καλά. Αυτά που δεν μπορούν να μπουν στο αλάτι πρέπει να αντικαθίστανται κάθε χρόνο και να μην ξαναχρησιμοποιούνται. Ο καθαρισμός από αρνητική ενέργεια και η ενδυνάμωση με Sheng Chi θετική ενέργεια είναι απαραίτητος.
Επίσης, αν δε θέλετε να φαίνονται οι 6άδες τα νομίσματα κρεμάστε τα πίσω από κάδρα ή φωτογραφίες, είναι εξίσου ισχυρά.
 
Σας ευχόμαστε Καλή επιτυχία στη μελέτη, καθαρισμό και τοποθέτηση των θεραπειών.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία-διευκρίνιση ώστε να τα τοποθετήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον χώρο σας.