Ανθοϊαμα για το τρίτο τσάκρα

Ανθοϊαμα για το τρίτο τσάκρα

Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
0 Product(s) Sold
15,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 12,10€
Ποσότητα: Καλάθι

 Τα ειδικά δημιουργημένα ανθοϊάματα συμβάλλουν στον καθαρισμό και στην εξισορρόπηση του κάθε τσάκρα. Αυτά τα ισχυρά ανθοϊάματα σας επιτρέπουν να εργαστείτε σε ένα βαθύ επίπεδο με τα θέματα και τα μοτίβα του κάθε τσάκρα τα οποία και επηρεάζουν τη γενικότερη νοητική και συναισθηματική μας κατάσταση.

 Το κάθε ίαμα περιέχει ένα προσεκτικά επιλεγμένο μείγμα από κρυστάλλους και άνθη ειδικά σχεδιασμένο να καθαρίζει και ισορροπεί το αντίστοιχο τσάκρα αλλά και να εργάζεται με τα βασικότερα θέματα τα οποία περιέχονται σε αυτό.

Ηλιακό πλέγμα-τρίτο τσάκρα

10 ml.

These especially created flower essences help clear and balance each chakra. Those powerful flower essences allow you to work deeply with both the issues and patterns of each chakra that influence our overall mental and sentimental wellbeing.

Each flower essence contains a carefully chosen mix of both flowers and crystals specially made to cleanse and balance each chakra and also to work with the most predominant issues that are held within each chakra.

Solar plexus-third chakra

10 ml

Το ηλιακό μας πλέγμα (τρίτο τσάκρα) συνδέεται με την προσωπική μας δύναμη. Όταν το εν λόγω τσάκρα είναι δυσλειτουργικό συνήθως δυσκολευόμαστε να θέσουμε υγιή προσωπικά όρια ενώ παράλληλα είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα συναισθήματα των άλλων τα οποία μας επηρεάζουν αρκετές φορές αρνητικά. Ένα δυνατό ηλιακό πλέγμα συνεπάγεται αυτοεκτίμηση, ορθή χρήση της δύναμης και της θέλησης ενώ η υπολειτουργία του ενδέχεται να δημιουργήσει συναισθηματική εξάρτηση.

The solar plexus (third chakra) relates to our personal power. When it is malfunctioning one is having difficulty in maintaining healthy boundaries while one is particularly vulnerable at feeling/ absorbing other people emotions, an issue that may create further imbalance. A well functioning solar plexus gives a feeling of self-worth, balanced use of power and will while when being weak feelings of emotional neediness may arise.